SK1SK2SK3SK4SK5

Referencie

   Vyše 5000 spokojných zákazníkov za 22 rokov pôsobenia na našom trhu,
   uvádzame len niektorých z nich.

 • ARVAL Slovakia, s. r. o., Karpatská 18, 811 05 Bratislava
 • AUTO BAVARIA, a. s., Hodonínska 13, 841 03 Bratislava
 • AUTO BNP, s. r. o., Vrakunská 1, 821 06 Bratislava
 • AUTO BOAT, a. s., Vajnorská 164, 831 04 Bratislava
 • AUTO PALACE, s. r. o., Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava
 • AUTO PALAZZO, s. r. o., Vozárova 1, 040 01 Košice
 • AUTO VALUŠEK ITALY, s. r. o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
 • AUTO-IMPEX, s. r. o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
 • AUTOCENTRUM AAA AUTO, a. s., Panónska cesta 39, 851 04 Bratislava
 • AUTO DIŠKANEC, s. r. o, Žitná 5, 831 06 Bratislava
 • AUTO GRAND, a. s., Vajnorská 167, 832 37 Bratislava
 • AUTOKELLY Slovakia, s. r. o., Strážovská 28, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • Camion Servis, s. r. o., Ráytočná 35, 821 07 Bratislava
 • D.I.L.A.N. Servis, s. r. o., Šenkvická cesta 14/D, 902 01 Pezinok
 • DANUBIA SERVICE, a. s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
 • DRUDOP, družstvo, Bajkalská 31, 827 25 Bratislava
 • EURO TRUCKING, s. r. o., Železničná 317, 960 01 Hliník nad Hronom
 • EURO CAR SLOVAKIA, s. r. o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava
 • FIAT, s. r. o., Dúbravská cesta 2, 841 01 Bratislava
 • FINAL CD, s. r. o., Škultétyho 18, 958 01 Partizánske
 • FINAL CD, s. r. o., Hodonínska 11, 841 03 Bratislava
 • FRENAT, s. r. o., Železničiarska 1385, 908 01 Kúty
 • GENERAL TRUCKING, a. s., SNP 151, 965 01 Žiar nad Hronom
 • GRANEX SLOVAKIA, s. r. o., Nitrianska 5, 917 54 Trnava
 • HOMOLA SPORT, s. r. o., Dlhé Diely 1/18, 841 04 Bratislava
 • IMPA, s. r. o., Panónska 23, 851 04 Bratislava
 • IMPA, s. r. o., Priemyselná 1, 965 01 Žiar nad Hronom
 • IMV ALLTRANS, s. r. o., Skladová 1, 917 01 Trnava
 • INCAR, s. r. o., Kláštorská 104, 949 01 Nitra
 • INTERCHAIR, s. r. o., Trnavská 112, 821 01 Bratislava
 • J & R AUTODOPRAVA, s. r. o., Bridlicova 23, 841 07 Bratislava
 • KESTLER, s. r. o., Krajinská cesta 12, 821 07 Bratislava
 • KIA Bratislava, s. r. o., Tuhovská 7, 831 07 Bratislava
 • KM CARS, s. r. o., Nitrianska 24, 917 00 Trnava
 • Knapek Servis, s. r. o., Západný rad 17, 811 04 Bratislava
 • KUHO-MIX, s. r. o., Na štiepnici 1, 960 01 Zvolen
 • KURITA EUROPE GmbH, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava
 • KYLM-TILIA, s. r. o., Garbiarska 2032, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • L + R Trans Slovakia, s. r. o., Obilná 42, 900 27 Bernolákovo
 • M-Logistik, s. r. o., Komenského 24, 934 01 Levice
 • M-O-M Trans, s. r. o., Ustianska 32, 917 01 Trnava
 • M.K.M. Racing, združenie, Šaštínska 28, 841 05 Bratislava
 • MAD Hlohovec, s. r. o., Šoltésova 17, 920 01 Hlohovec
 • MaH Nitra, s. r. o., Trnavská cesta 29, 949 11 Nitra
 • MaH Trenčín, Brnianska 1014, 911 01 Trenčín
 • MaH, s. r. o., Panónska cesta 851 04 Bratislava
 • MAIKO-Motosport, Barónka 1, 831 06 Bratislava
 • MAILO CARS, s. r. o., Odborárske nám. 2506/6, 811 07 Bratislava
 • MAN úžitkové vozidlá- Slovakia, Rožňavská 24/A, 821 04 Bratislava
 • Matlovič, s. r. o., Krajinská 4, 821 07 Bratislava
 • MBL Trans, s. r. o., Spartakovská 34, 917 01 Trnava
 • MHM Servis, s. r. o., Centrum II 70/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
 • Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • Michal Mass, Čuňovo 45, 851 01 Bratislava
 • MJM Trans, s. r. o., Marcheggská 38, 900 31 Stupava
 • MM Racing, s. r. o., Hradská 2, 821 07 Bratislava
 • MOBI Transport, a. s., J. Ťatliaka 6, 026 01 Dolný Kubín
 • MOTOR PARTNER, s. r. o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava
 • Motor-Car Bratislava, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
 • Motor-Car Nové Zámky, s. r. o., Komárňanská cesta 100, 940 64 Nové Zámky
 • Motor-Car Trnava, Nitrianska cesta 28, 917 01 Trnava
 • Motor-Car Poprad, Partizánska 102, 058 01 Poprad
 • Motorcentrum, Zvolenská cesta 24, 963 01 Krupina
 • Najauto, s. r. o., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
 • Nitrans MG, s. r. o., Štúrova 24, 949 01 Nitra
 • NH-Trans, s. r. o., Nám. Priateľstva 39, 929 01 Dunajská Streda
 • OILERS Slovakia, s. r. o., S. H. Vajanského 54, 940 01 Nové Zámky
 • OLM Slovakia, s. r. o., J. Hagaru 4, 831 52 Bratislava
 • OLO, a. s., Ivanská cesta 22, 821 52 Bratislava
 • Opravovne MV SR, Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
 • ORAKOR, s. r. o., Veličná 1, 027 54 Veličná
 • P+J Center, s. r. o. Vilova 19, 851 01 Bratislava
 • PAS Zábřeh na Moravě, U dráhy 8, Česká republika
 • PEMA Slovakia, s. r. o., Pri prachárni 20, 040 11 Košice
 • Peter Ruisl, Racing-Ruisl, Ľ. Okánika 4/5, 949 01 Nitra
 • Peugeot Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 30, 821 04 Bratislava
 • Porsche Inter Auto Slovakia, s. r. o., Dolnozemská 7, 851 04 Bratislava
 • Regionálne cesty Bratislava, a. s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
 • REI TRANS, s. r. o., Krušovská 10, 855 01 Topoľčany
 • ROMITRANS-Rosi, s. r. o., Stolárska 17, 831 06 Bratislava
 • SAD Dunajská Streda, a. s., Bratislavská cesta 2, 929 13 Dunajská Streda
 • SEMIS TRADE, s. r. o., Hollého 745, 905 01 Senica
 • SAD Trenčín, a. s., Zlatovská cesta 29, Trenčín
 • Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica
 • Slovenský Vodohospodársky podnik, Vlčie Hrdlo 82, 824 19 Bratislava
 • Tempus AWT Bavaria, s. r. o., Rožňavská 34, 821 03 Bratislava
 • Topcar Malchárek, s. r. o., Hodonínska 11, 841 03 Bratislava
 • TRIV, s. r. o., Okružná 9, 029 42 Bobrov
 • Trnavská NAD, Nitrianska 5, 917 54 Trnava
 • TRUCK&TRAILER SERVICE, s. r. o., Staničná 23, 927 01 Šaľa
 • TT-CAR Senica, s. r. o., Nitrianska cesta 20, 917 01 Trnava
 • UNICAR, s. r. o., Ul. 1. Mája 68, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • Volvo Truck Slovak, s. r. o., Dialničná cesta9, 903 01 Senec
 • Všeobecná strojárska, s. r. o., Obrancov miera 3, 902 01 Pezinok
 • Wagon Trading, s. r. o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad
 • WAVO LOGISTIK, s. r. o., Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava
 • XM Autoracing service, Matúš Pavlík, Pokrov 318, 049 21 Betliar
 • ZF PH-PAKRA, s. r. o., Krátka 1, 968 01 Nová Baňa
 • ZK-Trans, s. r. o., Revolučná Štvrť 25, 924 01 Galanta
 • Zuzana Sánthová- Auto mini, Búč 200, 946 35 Búč